Dịch vụ hỗ trợ "Tư vấn miễn phí"

Máy

Máy làm mát Nakami NKA-5000C

4,990,000 đ 5,990,000 đ

(*) Dịch vụ hỗ trợ “Tư vấn miễn phí” cho khách hàng ( sau tối đa 1 giờ ) hoạt động từ 8h30 - 17h00 hằng ngày.